Начало Новини История Прием Обучение Учители Училищен съвет Галерия
Контакти
Проект "Моето съвременно училище"
Erazam+

Проект "Моето съвременно училище", договор №: 2021-1-BG01-KA122-SCH-00003074 по Ключова дейност 1,
„Образователна мобилност за граждани“ , сектор „Училищно образование“ се финансира по програма "Еразъм+"
и предвижда реализиране на една мобилност, в рамките на която 4 представители на педагогическия състав
ще посетят обучителен курс на тема: "Интерактивни ИКТ базирани, уеб и цифрови инструменти за ефективно
смесено, обърнато и съвместно обучение".  Проектът е едногодишен, с период на изпълнение 30.09.2021 г. – 29.09.2022 г.

Стойност на проекта: 7580 евро.
Информация за кандидатстване по проект "Моето съвременно училище", Критерии, показатели и процедура за подбор на участници, Работна програма на обучителен курс, Анкетна карта - конкурс за подбор и Формуляр за кандидатстване изтеглете от ТУК
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ МОЕТО СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ

УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГР. ПАЗАРДЖИК В ОБУЧИТЕЛЕН КУРС "ИНТЕРАКТИВНИ ИКТ БАЗИРАНИ, УЕБ И ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНО СМЕСЕНО, ОБЪРНАТО И СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ“ (06 - 10.06.2022 г.), ГР. РИМ, ИТАЛИЯ

ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ИНТЕРАКТИВНИ ИКТ БАЗИРАНИ, УЕБ И ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНО СМЕСЕНО, ОБЪРНАТО И СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ“ (21 - 24.06.2022 г.), ГР. ПАЗАРДЖИК
Покана за участие в Кръгла маса на тема „Mоето съвременно училище“ по Проект „Моето съвременно училище“ , Договор №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030745 по Програма Еразъм +, КД122
Кръгла маса на тема „Mоето съвременно училище“ по Проект „Моето съвременно училище“ , Договор №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030745 по Програма Еразъм +
Споделена практика по родинознание в 1.В клас


Споделена практика по английски език в 4.В класИнтерактивен урок по изобразително изкуство в 3.В класИновативна споделена логопедична практика във 2.Б класИновативен урок по математика в 4.В класИновативен урок по безопасност на движението в 4.А класИновативен урок по математика във 2.А клас РЕЗУЛТАТИ/ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ "Моето съвременно училище", Договор №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030745 по Програма Еразъм+

Структура на образователната система в БългарияСтруктура на образователната система в ИталияИнструкция за работа с QuizletСъздаване на инерактивно съдържание с BunceeИнструкция за работа с Book-creator BGПрезентация по Проект Моето съвременно училищеУчебен сценарий - Занимания по интереси - 3 клас    
Проект с един бенефициент, Договор № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000067590

Проект с един бенефициент, договор №: 2022-1-BG01-KA121-SCH-000067590 по Ключова дейност 1,„Образователна мобилност
за граждани“, сектор „Училищно образование“ се финансира по програма "Еразъм+" и предвижда реализиране на 18 мобилности
на педагогически специалисти:   
• обучителен курс на тема: "Щастливи училища: положително образование за благополучие и развитие на житейски умения“,
гр. Ница, Франция,12-16.06.2023 г. – 6 педагогически специалисти;
• обучителен курс на тема: "4 Cs: Креативност, критично мислене, комуникация и сътрудничество в училищата“, гр. Ница,
Франция, 12-16.06.2023 г. – 6 педагогически специалисти;
• наблюдение на работа в Escola Martinet, гр. Барселона, Испания – 6 педагогически специалисти.

Проектът е едногодишен, с период на изпълнение 01.06.2022 г. – 31.08.2023 г.

Стойност на проекта: 25 470 евро.


Информация за кандидатстване по Проект с един бенефициент, Договор №: 2022-1-BG01-KA121-SCH-000067590, Критерии,
показатели и процедура за подбор на участници, Работна програма на обучителен курс, Анкетна карта - конкурс за подбор
и Формуляр за кандидатстване изтеглете от ТУК
    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ С ЕДИН БЕНЕФИЦИЕНТ, ДОГОВОР №2022-BG01-KA121-SCH-000067590 

Споделена логопедична практика „Четирите годишни времена“


Споделена практика по изобразително изкуство в 4.Б клас


Споделена практика по изобразително изкуство в Етнографски музей - Пазарджик


Споделена практика по ИУЧ изобразително изкуство във 2.А клас


Споделена практика по изобразително изкуство в 3.А клас


Споделена практика по изобразително изкуство в 3.Б клас


Споделена практика по изобразително изкуство в 1.А клас


Театрална постановка "Косе Босе"


Споделена практика - занимания по интереси "Математика" в 3.Б клас


Споделена практика- ИУЧ- Изобразително изкуство във 2.Б клас


Споделена практика- занимания по интереси "Математика" в 3.А клас


 РЕЗУЛТАТИ/ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ, Договор № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000067590 по Програма Еразъм+
Помагало за учителя - Щастливи училища


Учебни сценарии© 2012 НУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик.                                                                                            Уеб дизайн: Емилия Бойкинова