Начало Новини История Прием Обучение Учители Училищен съвет Галерия
Контакти

eTwinning - общност на училищата в Европа.

Общността на eTwinning се състои от хиляди учители и преподаватели, които споделят визията за приобщаващи училища, ползотворно използване на информационните и комуникационните технологии и максимално оползотворяване на уменията на 21-ви век. еТуинърите се срещат и работят в мрежи онлайн, в училище, на събития и конференции на eTwinning и навсякъде, където могат да вдъхновят други учители да обучават по-добре учениците си.

В eTwinning учителите и техни колеги от държавите, участващи в програмата „Еразъм+“, организират и провеждат дейности с учениците на място и онлайн. Те участват в съвместни проекти посредством пространството TwinSpace. За управлението на дейността съществува Централно звено за координация (CSS) в Брюксел, Белгия (към Европейската комисия), и координирани от него Национални звена за координация (NSO) във всяка държава, работеща по дейността. Националните звена за координация отговарят за валидирането на регистрациите на потребителите, които желаят да станат eТуинъри, като по този начин поддържат сигурността на платформата, предоставят подкрепа и насоки и оценяват работата на учителите посредством национални и европейски знаци за качество. Най-иновативните проекти се включват в Годишната книга на eTwinning. Отличените проекти се награждават с европейски награди на eTwinning.

В Европейската училищна образователна платформа (European School Education Platform) пространството на eTwinning предлага онлайн среда, в която еТуинърите могат да общуват, да създават проекти, да споделят и да учат заедно със собствено темпо и според своите интереси. Проектите могат да бъдат европейски, национални или училищни. Те включват дейности по различни теми и ключови компетентности с участието на двама или повече учители и техните ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини. Всеки проект има свой TwinSpace – защитена платформа за свободно ползване, която е достъпна само за другите членове на eTwinning, участващи в проекта, за избрани от учителят гости и ученици.

Подобно на всички общности, eTwinning има ключови събития. Годишната тема е в центъра на две онлайн кампании – през пролетта и есента, в които еТуинърите споделят идеи, планират проекти, изработват материали и учат заедно. Всяка година на 9 май общността отбелязва Деня на Европа като Ден на eTwinning с дейности, с които еТуинърите се чувстват част от нещо уникално, където и да се намират.

Реализирани eTwinning проекти в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик:

ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ / DIGITOOLS“ - реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова, съвместно с г-жа Бранимира Троянова, учениците от Група за занимания по интереси „Дигитален клас“ и техните родители.

През 21-ви век старите инструменти, използвани в образователната практика бяха заменени с цифрови инструменти, които улесниха достъпа до информация. Чрез използването на компютри, мобилни телефони и приложения се осъществи по-добра комуникация и обмен на информация. В тази дигитална ера, когато технологиите се промениха бързо, с помощта на прилагане на уеб 2.0 инструменти в учебните дейности ние насърчихме учениците и учителите да споделят своите идеи и съвместна работа за да подобрят своите идеи, да усвоят умения за създаване и контролиране на съдържание, за социализиране, придобиване на дигитални умения, дигитален дизайн, кодиране и безопасно и ефективно използване на интернет. Проектът се реализира съвместно от 9 партньорски училища от Турция, Румъния, Азербайджан, Албания и България. Чрез използването на Cram, WordWall, Quizlet и Kahoot учениците бяха стимулирани да използват съвременни технологии в обучението и общуването си.


ПРОЕКТ „МНОГО ГЛАДНАТА ГЪСЕНИЦА… И МНОГО КРАСИВАТА ПЕПЕРУДА – реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова, съвместно с г-жа Диана Тилева, г-жа Елена Бишурова, учениците от I.А и I.В клас и техните родители.

Този проект се основава на книгата на Ерик Карл „Много гладната гъсеница". Чрез световноизвестната история за гъсеницата учениците от двадесет и деветте партньорски училища страни сравниха знанията си по английски език и споделиха дейностите помежду си. Четене, рисуване, музика, ролеви игри, куклен театър, изработване на флаш карти, картинни речници …

Учениците обогатиха знанията си на английски език: храна, дни от седмицата, жизнен цикъл на пеперудите. Опознаха най-популярните пеперуди в нашите страни. Представиха ги в Голяма книга на европейските пеперуди. Организираха арт конкурс „Пеперуди“. Като обобщение на всички дейности организираха изложба „Денят на пеперудите“.


ПРОЕКТ „РАЗМЯНА НА ВЕЛИКДЕСКИ КАРТИЧКИ“ / EASTER CARD EXCHANGE - реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова - ЗДУД, съвместно с г-жа Диана Тилева, г-жа Елена Бишурова, г-жа Мая Коева – педагогически съветник, г-жа Иванка Търкаланова – ресурсен учител, учениците от I.А и I.В клас и техните родители.

В сътрудничество с 13 партньорски училища от Италия, Турция, Португалия, Великобритания, Финландия, Румъния, Украйна, Полша и Испания учениците от I.А и I.В клас в НУ „Отец Паисий“ – гр. Пазарджик участваха в разработването и реализацията на проект за размяна на великденски картички. С подкрепата на училищното ръководство, класните ръководители, педагогическия съветник и ресурсния учител, учениците изработиха великденски картички и ги изпратиха с традиционна пощенска пратка в партньорските училища.

Получиха своята първа великденска картичка от „PUBLICZNE PREZEDSZKOLE NR 2“ , Полша. С голямо вълнение научиха вестта за получаването на първата им картичка в „ESCOLA DE OUTEIRO”, Португалия и за благодарността на португалските ученици за великденското пожелание на кирилица. Последваха благодарности и от SCUOLA INFANZIA, Италия…


7 NOTE TO ENGLISH - реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова - ЗДУД, съвместно с г-жа Бранимира Троянова, учениците от II.А клас и техните родители.

ПРОЕКТ „ФЛАГ ДИЗАЙН / FLAG DESIGN“ - реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова, съвместно с г-жа Бранимира Троянова, учениците от II.А клас и техните родители.

В сътрудничество с 29 партньорски училища от Италия, Литва, Гърция, Словакия, Словения, Хърватска, Турция, Румъния, Украйна, Великобритания, Полша и България, учениците от 2-ри в клас в НУ „Отец Паисий“ – гр. Пазарджик участваха в разработването и реализацията на проект за изработване на национален флаг от рециклирани и природни материали. С вълнение изработиха български национални флагове и изпратиха снимков материал на страницата в платформата . Финалната дейност по проекта включваше изработването на общонационална презентация за флаговете на всички държави, публикувана на https://www.youtube.com/watch?v=Dz-rxuK1dVI&feature=youtu.be


ПРОЕКТ „МОЯТ ДЕН / MY DAY“ - реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова, съвместно с г-жа Диана Тилева, г-жа Елена Бишурова, учениците от 2.А и 2.В клас и техните родители.

ДНЕВЕН РЕЖИМ С ПРИЛОЖЕНИЕТО ChatterPix_1
ДНЕВЕН РЕЖИМ С ПРИЛОЖЕНИЕТО ChatterPix_2
ДНЕВЕН РЕЖИМ С ПРИЛОЖЕНИЕТО ChatterPix_3
ПРОЕКТ „ДОКАТО ЧАКАМ КОЛЕДА С НЕТЪРПЕНИЕ / HOW DO I LOOK FORWARD TO CHRISTMAS“?
ПРОЕКТ ДОКАТО ЧАКАМ КОЛЕДА С НЕТЪРПЕНИЕ- 1

ПРОЕКТ ДОКАТО ЧАКАМ КОЛЕДА С НЕТЪРПЕНИЕ- 2


ПРОЕКТ „МОЕТО СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ / МY MODERN SCHOOL“ - паралелен еTwinning проект на Проект „Моето съвременно училище“, Договор №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030475 по Програма „Еразъм+“, съвместно реализиран със ОУ „Граф Игнатиево“, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив.
ПРОЕКТ „АЗ МИСЛЯ, АЗ ПРАВЯ, АЗ СЪМ ОТГОВОРЕН“ - реализиран в училището от г-жа Гроздена Чалъкова, г-жа Иванка Търкаланова и г-жа Мая Коева, съвместно с учениците от 1.А клас и г-жа Диана Тилева, 1.Б клас и г-жа Саша Ангелова, 1.В клас и г-жа Елена Бишурова, 2.А клас и г-жа Бранимира Троянова, 2.Б клас и г-жа Цветанка Годжилова, 3.А и г-жа Дарина Димова, Никол Панушева - 3.Б клас, Дани Данчева - 3.В клас, Георги Хаджийски - 4.А клас, Касияна Иванова - 4.А клас, децата от Подготвителна група и г-жа Катя Гацева, г-жа Лилия Филипова и учениците от ГЦОУД 2.А, В клас.

Дейности по eTwinning ПРОЕКТ „Аз мисля, аз правя, аз съм отговорен“
Дейности, проведени по повод отбелязването на 22 април - Световен ден на Земята

© 2012 НУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик.                                                                                            Уеб дизайн: Емилия Бойкинова